Yhteystiedot

Varaa ilmainen 15 minuutin
kartoitusaika, jossa voidaan pohtia palveluiden sopivuutta sinulle.

Ota yhteyttä

Pakollinen*

13 + 14 =

Sähköposti

hanna(at)haleness.fi

Yritys

Haleness Hyvinvointipalvelut Oy
Y-tunnus: 3232142-3

Sijainti

Lieksa, Pohjois-Karjala
Toimialueena Suomi

Saat ratkaisukeskeistä näkökulmaa!

Joskus omaan tilanteeseen sokeutuu ja silloin on hyödyllistä, että saa ulkopuoliselta ihmiseltä uusia näkökulmia tilanteeseensa. Asioiden kehittäminen lähtee pohtimalla mikä lähtötilanne on, mihin tilanteeseen on tarkoitus päästä ja millä keinoin näitä haluttuja asioita voidaan muuttaa. Ottamalla yhteyttä saat käyttöösi muutosvalmentajan, joka antaa tilanteeseesi ratkaisukeskeisiä näkemyksiä käyttäen hyväkseen, mitä asiasta tiedetään tutkimusten avulla ja miten asiat näyttäytyvät käytännön tasolla. 

Voit lähettää minulle kysymyksiä, palautetta, yhteydenottopyyntöjä palvelujen sopivuuden kartoittamiseksi ja palveluiden hankkimiseksi. Olen täällä sinun kehitystarpeitasi varten! Voit soittaa tai lähettää viestin Whatsappissa, tekstiviestillä, Messengerillä, sähköpostilla tai yllä olevalla yhteydenottolomakkeella. Vastaan pääsääntöisesti 1-2 päivän kuluessa (pois lukien viikonloput, juhlapyhät sekä erikseen ilmoitetut loma-ajat).

Usein kysytyt kysymykset

Kenelle palvelut sopivat?

Palvelut on jaoteltu organisaatioille, esihenkilöille ja työntekijöille. Palvelujen lähtökohta on se, että työntekijät voisivat paremmin ja jaksaisivat työssänsä. Palvelut sopivat sellaisille toimijoille, joilla on halu muuttaa toimintaansa havaittujen muutostarpeiden mukaisesti. Palvelut on kohdennettu erityisesti sote- ja palvelualoille, yrittäjille ja tietotyöläisille.

Organisaatioille tarkoitetut palvelut auttavat organisaatioita kehittämään omaa toimintaansa siten, että organisaatiokulttuuri ja -käytännöt tukevat työntekijöiden työhyvinvointia, jolloin organisaatiolla on mahdollisuus tuottaa palvelut kustannusvaikuttavammin ja -tehokkaammin sekä pärjätä paremmin kiristyvässä kilpailussa työntekijöistä.

Johtamisen tueksi tarkoitetut palvelut auttavat esihenkilöitä kehittämään omaa johtamistyyliään ja toimintatapojaan työhyvinvointia tukevaksi. Kukaan ei ole täydellinen, joten kaikilla riittää kehitettävää, mutta palveluista hyötyvät sellaiset henkilöt, joilla on motivaatio itsereflektioon ja aito halu kehittyä esihenkilötyössänsä.

Työstä palautumisen palvelut tukevat kehittämään omia tekniikoita ja toimintatapoja, joiden avulla työstä palautuminen on helpompaa ja vapaa-aika rennompaa. Palvelujen tavoitteena on tukea jokaisen yksilön omia voimavaroja ja kykyä keskittyä muihin elämän osa-alueisiin työajan ulkopuolella.

Kenelle palvelut eivät sovi?

Palvelut eivät sovi sellaisille organisaatioille, esihenkilöille ja työntekijöille, joilla ei ole motivaatiota tarkastella omia toimintatapojaan ja kehittää niitä. Palvelut eivät taikaiskusta muuta toimintatapoja paremmaksi, vaan siihen vaaditaan omaa työskentelyä ja itsereflektointia asioiden muuttamiseksi. Palvelujen tarkoitus on auttaa muuttamaan ratkaisukeskeisesti havaittuja haasteita tai ongelmia, ja siksi nämä on ensin kyettävä tunnistamaan ja tunnustamaan. Jos tähän tarkasteluun tai muutokseen ei ole motivaatiota, niin palveluista ei silloin ole hyötyä. 

Työstä palautumisen palvelut eivät ole terapiaa, eivät korvaa sitä, eivätkä siten sovellu jo vakavasti uupuneille/mielenterveyden häiriöistä kärsiville, vaan tässä tapauksessa palveluja tulisi hakea omista työterveyspalveluista. Palvelun tuottaja voi myös tarvittaessa ohjata sopivampien palvelujen piiriin.

Palvelusopimus

Palveluntuottaja ja asiakas solmivat kirjallisen sopimuksen organisaatioille tarkoitetuista palveluista sekä esihenkilöiden/työntekijöiden henkilökohtaisesta valmennuksesta. Sopimuksessa käy ilmi palveluntuottajan ja asiakkaan velvollisuudet sekä oikeudet. Palvelut voidaan aloittaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Verkkokursseihin ja ilmaisiin konsultointipuheluihin ei sovelleta tätä sopimuskäytäntöä.

Maksuehdot ja maksutavat

Henkilöasiakkaat:
Verkkokurssit maksetaan pankki/luottokortilla Stripe-maksupalvelun kautta ilmoittautumisen yhteydessä ennen kurssin aloitusta. Kurssialustalle pääsee heti maksun suoritettuaan. Maksaminen on myös mahdollista laskulla, joka on erikseen pyydettävä sähköpostilla hanna(at)haleness.fi. Maksuehto laskussa 7 päivää ja kurssialustalle pääsee, kun lasku on maksettu. 

Henkilökohtainen valmennus laskutetaan asiakkaalta palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, joka tulisi olla allekirjoitettuna ennen ensimmäistä valmennuskertaa. Maksuehto laskussa 7 päivää.

Hintoihin sisältyy alv 24%.

Yritysasiakkaat:
Palvelut laskutetaan palvelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ennen palvelujen aloitusta. Laskun maksuehto 14 päivää.

Hintoihin lisätään alv 24%.

Peruutusehdot

Palvelusopimuksen allekirjoituksen jälkeen palveluja ei pääsääntöisesti voi enää perua. Jos asiakas ei voi käyttää ostamaansa palvelua siinä ajassa, kun se on sopimuksessa määritelty, niin asiakas voi perustellusta syystä neuvotella palveluille myöhäisemmän toteutusajankohdan. 

Perumatta jätetyt henkilökohtaiset valmennukset veloitetaan täysimääräisenä. Varatut valmennusajat voi perua veloituksetta vähintään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. Kolmen kerran valmennusajat on käytettävä 6 kuukauden kuluessa ostopäivästä. Henkilöasiakkaiden valmennuksen tai sen osien peruminen on mahdollista vain erittäin painavista syistä, joka on todistettava esimerkiksi lääkärintodistuksella.

Verkkokursseilla ei ole peruutusoikeutta. Verkkokurssien materiaalit pysyvät vähintään puolen vuoden ajan asiakkaan käytössä, joten asiakas voi käydä ne läpi omassa tahdissaan, vaikka kurssilla olisi määritelty tietty suoritusaika. 

Palveluntuottaja varaa oikeuden perua palvelusopimuksen erittäin painavista syistä (force majeure/vakava sairastuminen), jos palveluntuottaja ei saa tilallensa toista palveluntuottajaa. Palveluntuottaja voi myös keskeyttää henkilökohtaisen valmennuksen, jos kokee, että asiakas kuuluisi ennemmin toisenlaisten palvelujen piiriin.

Mitä henkilökohtainen valmennus on?

Palvelutarjonnassa on henkilökohtaista valmennusta esihenkilöille työhyvinvoinnin johtamisesta ja työntekijöille työstä palautumisen tueksi. Valmennus on kanssakulkemista, ratkaisukeskeisten näkemysten esille tuomista ja asiakkaan oman ajattelun haastamista. Valmennus on yhteistyötä, jossa valmentaja pyrkii tukemaan asiakkaan omaa henkilökohtaista sisäistä kasvua. Valmennus pohjautuu positiiviseen psykologiaan, työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä ratkaisukeskeisyyteen. 

Valmennus tapahtuu luottamuksellisessa, turvallisessa ja kannustavassa yhteistyössä, jossa asiakas voi käsitellä niitä asioita, joita itse haluaa. Valmennuksen tarkoitus ei ole antaa valmiita ratkaisuja, vaan antaa uusia näkökulmia ja ajattelemisen aiheita, joiden avulla asiakkaan itsetietoisuus kasvaa ja asiakas voi muuttaa tarvittavilta osin toimintatapojaan tai ajattelumallejaan. Valmennuksen tarkoitus on myös tukea asiakasta havaitsemaan omia vahvuuksiaan ja kuinka hyödyntää niitä enemmän.

Missä palvelut ovat käytettävissä?

Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti verkon välityksellä, joten toiminta-alueena on koko Suomi. Palvelut tuotetaan verkkokursseina, webinaareina, Teams-kokouksina ja -puheluina. Tällä hetkellä lähikontaktissa tapahtuvat palvelut on mahdollista tuottaa lähinnä Pohjois-Karjalan alueella.

Voiko palveluja käyttää muut kuin sote-alalla toimijat?

Tietysti! Palvelut on suunniteltu vastaamaan työhyvinvoinnin haasteisiin ja palveluissa otetaan huomioon yleisten haasteiden lisäksi eri alojen erityishaasteita. Palvelut on kohdennettu sote-alan lisäksi erityisesti palvelualoille, yrittäjille ja tietotyöläisille.

Työhyvinvointipäivä voidaan suunnitella minkä tahansa yrityksen tarpeisiin sopivaksi. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan lisää!

Paremmista työstä palautumisen taidoista hyötyvät kaikki työntekijät. Verkkokursseilla voi olla eriytyneitä osioita eri alojen työntekijöille, jotta erityishaasteet tulevat huomioiduksi.   

Muut palvelut

Ota yhteyttä, jos sinulla on tarvetta muunlaisille työhyvinvoinnin tai työstä palautumisen ja rentoutumisen teemoihin liittyville palveluille, niin voimme keskustella onko tällaisia palveluja mahdollista toteuttaa.