Tietosuojaseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty 28.12.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä 

Haleness Hyvinvointipalvelut Oy

Y-tunnus 3232142-3

c/o Hanna Martikainen

Jokiranta 15

81720 Lieksa

 

Rekisterin yhteyshenkilö

Haleness Hyvinvointipalvelut Oy / Hanna Martikainen
hanna(at)haleness.fi

Rekisterin nimi

Haleness Hyvinvointipalvelut Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisteröidyt 

Haleness Hyvinvointipalvelut Oy (jäljempänä yritys) rekisteröi käyttäjien yhteystiedot. Käyttäjillä tässä tarkoitetaan yrityksen sivustolla käyviä henkilöitä, yrityksen palveluita käyttäviä asiakkaita, yrityksen tapahtumiin, kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia tahoja, sähköpostilistalle ilmoittautuneita ja sivustolta ilmaisten tuotteiden ladanneita. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai annetun suostumuksen perusteella. Käyttämällä www.haleness.fi -verkkosivustoa, yrityksen palveluja, täyttämällä lomakkeen tai ottamalla yhteyttä, käyttäjä hyväksyy, että yritys käsittelee käyttäjää koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakassuhteen luominen, ylläpito ja hoitaminen
 • yrityksen toiminnan ja palvelujen kehittäminen ja toteuttaminen sekä niistä tiedottaminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä jälleen markkinointi
 • kävijätietojen analysointi tilastojen avulla toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi
 • mielipide- ja markkinatutkimusten teko
 • yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • sähköposti

Tarvittaessa rekisteriin voidaan sisällyttää myös:  

 • osoite 
 • puhelinnumero 
 • yrityksiltä Y-tunnus

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista / ladatuista tuotteista / palveluista 
 • laskutus- ja maksutiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen: hanna(at)haleness.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa yrityksen tallentamat henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yritys kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että yritys on rikkonut voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • asiakkaalta itseltään tuotteiden / palvelujen oston yhteydessä 
 • verkkosivuston www.haleness.fi yhteydenottolomakkeen kautta
 • maksuttomien tuotteiden tilaajilta
 • postituslistalle liittyneiltä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Haleness Hyvinvointipalvelut Oy:n ulkopuolelle. Rekisteri on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomat pääse tietoihin käsiksi. Yritys ei kuitenkaan pysty vastaamaan laittoman kyberhyökkäyksen aiheuttamista väärinkäytöistä.

Yritys on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Yritys käyttää säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • MailChimp (lisätietoja https://mailchimp.com/legal/privacy/) = sähköpostilista
 • Thinkific (lisätietoja https://www.thinkific.com/privacy-policy/) = verkkokurssialusta

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 
 • Sähköpostilistalle rekisteröity pääsee poistumaan itse markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta (Unsubscribe / Poistu listalta).  

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti rekisterin pitäjä. Jos henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle, niin yritys takaa sopimisjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olen tietolainsäädännön mukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain tarvittavien palveluntarjoajien osalta (ks. kohta 7). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, yritys huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta varmistamalla, että palveluntarjoajat noudattavat ja huolehtivat tietosuojastaan EU:n ja ETA:n edellyttämän lainsäädännön mukaan. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Rekisteritietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

12. Evästeet 

Sivustolla käytetään sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle/mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joista ei ole haittaa käyttäjän tietokoneelle/mobiililaitteelle tai tiedostoille. Evästeiden avulla yritys voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät yrityksen verkkosivustoa. Evästeitä voidaan käyttää myös palveluiden ja verkkosivujen kehittämiseksi, markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivuston toimivuutta.

13. Kolmannet osapuolet

Sivustolla voi olla upotettua sisältöä ja linkkejä muille sivustoille. Yritys ei ole vastuussa yrityksen sivustolle linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä/evästeistä/tietosuojasta. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Tämä seloste on voimassa 24.11.2021 alkaen. Tietosuojaseloste päivitetään ja tarkastetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Voimassa oleva versio on luettavissa sivustolla www.haleness.fi 

 

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä sähköpostilla hanna(at)haleness.fi