tYÖHYVINVOINTIA JA JAKSAMISTA TYÖHÖN

Työntekijöiden hyvinvointi on olennaista työssä jaksamisen, työssä pysymisen, työntekijöiden saatavuuden ja työn kustannusvaikuttavuuden sekä ylimääräisten kulujen karsimisen kannalta. Panostukset työhyvinvointiin näkyvät tuloksessa ja kannattavuudessa. 

työHyvinvointi-akatemia haleness

Tutustu työhyvinvointipalveluihin organisaatioille, työhyvinvoinnin johtamisen palveluihin esihenkilöille ja työstä palautumisen palveluihin työntekijöille.

ORGANISAATIOT

Organisaation tarpeiden mukaan määriteltyjen työhyvinvointitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

JOHTAMINEN

Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvointia tukevan johtamisosaamisen valmennus.

TYÖSTÄ PALAUTUMINEN

Työstä palautumisen, rentoutumisen ja jaksamisen valmennus.