organisaatioiden työhyvinvointi

Organisaatioiden menestymisen perusta on inhimilliset voimavarat. Työntekijät, heidän asiantuntemuksensa perustyöstä ja heidän motivaationsa toimia työssä mahdollistavat palvelujen tuottamisen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kehittämällä organisaation työhyvinvointia kehitetään organisaation menestystekijöitä.

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Menestyvän organisaation salaisuus on selvittää ja kehittää omia pito- ja vetovoimatekijöitään, joihin työntekijät haluavat sitoutua. Tässä työhyvinvointi on avainasemassa.

Pitovoimakartoitus

Organisaation on tärkeää pitää kiinni olemassa olevista työntekijöistä ja heidän osaamisestaan. Tällä kartoituksella saat käsityksen, miten hyvin käytännössä organisaatiollasi on tätä pitovoimaa.

Vetovoimakartoitus

Tämän kartoituksen avulla organisaatiosi saa tietää miten hyvä olemassa olevien työntekijöiden pitovoima on ja millä tekijöillä organisaatio pystyy parantamaan omaa vetovoimaisuuttaan ja saamaan uusia työntekijöitä helpommin.

Työhyvinvointi -päivä

Työhyvinvointipäivän avulla pystyt tarjoamaan työntekijöille pienen hengähdystauon ja tuet samalla työntekijöiden jaksamista, hyvinvointia, työyhteisön yhteishengen ylläpitämistä ja organisaatioon sitoutumista.

Pitovoimakartoitus

Pitovoimakartoitus on peruskartoitus, jonka avulla organisaatio saa käsityksen omasta pitovoimastaan eli kuinka hyvin omat työntekijät ovat sitoutuneet organisaatioon ja sen perustehtävien tehokkaaseen toteuttamiseen.  Kartoituksessa selviää mitkä tekijät saa työntekijät pysymään työssänsä tai suunnittelemaan työpaikan vaihtoa. Kartoituksen avulla organisaatiolle selviää, millaisia työhyvinvointiin vaikuttavia menestystekijöitä tai haasteita organisaatiolla on, joihin kannattaa jatkossa panostaa.

Lisätietoja

Kartoitus aloitetaan johtajien/esihenkilöiden haastattelulla, jolla kartoitetaan nykyisiä käsityksiä, tehtyjä toimenpiteitä, organisaation tunnistamia olemassa olevia haasteita ja tavoitteita, joihin organisaatio pyrkii. 

Organisaation työntekijöille tehdään kokemuskartoitus, eli selvitetään työntekijöiden todellisia näkemyksiä organisaation käytänteistä ja työhyvinvoinnista. Tässä on hyödyllistä, että kartoituksen tekee ulkopuolinen henkilö, jolla on ymmärrystä myös työntekijöiden kokemista haasteista. Kartoitus tehdään luottamuksellisessa ilmapiirissä, eikä organisaatio saa tietoonsa yksittäisten työntekijöiden vastauksia. 

Näiden kartoitusten jälkeen organisaatio saa yhteenvedon kartoitusten tuloksista ja organisaatio pystyy tulosten perusteella vahvistamaan omaa toimintaansa sekä kehittämään tekijöitä, jotka kartoituksen perusteella voidaan katsoa haasteiksi.

Hinta alkaen 925 e + alv 24%, pyydä tarjous!

Vetovoimakartoitus

Vetovoimakartoitus on organisaatiolle silmiä avaava! Kartoituksen avulla organisaatio saa käsityksen millaisia pitovoimatekijöitä sillä on eli kuinka hyvin organisaatio saa pidettyä kiinni nykyisistä työntekijöistään ja millainen maine organisaatiolla on eli kuinka hyvät mahdollisuudet organisaatiolla on pärjätä kilpailussa työntekijöistä. Kartoituksen avulla organisaatiolle tehdään yhteistyössä käytäntöön soveltuva toimintasuunnitelma, jonka avulla organisaatio vahvistaa omia pito- ja vetovoimatekijöitään, imagoaan työntekijöiden keskuudessa sekä työntekijöiden motivaatiota sitoutua mahdollisimman tehokkaaseen perustyön tekemiseen organisaatiossa.

Lisätietoja

Kartoituksen sisältö:

Kartoitus aloitetaan johtajien/esihenkilöiden haastattelulla, jolla kartoitetaan nykyisiä käsityksiä, tehtyjä toimenpiteitä, organisaation tunnistamia olemassa olevia haasteita ja tavoitteita, joihin organisaatio pyrkii. 

Organisaation työntekijöille tehdään kokemuskartoitus, eli selvitetään työntekijöiden todellisia näkemyksiä organisaation käytänteistä. Tässä on hyödyllistä, että kartoituksen tekee ulkopuolinen henkilö, jolla on ymmärrystä myös työntekijöiden kokemista haasteista. Kartoitus tehdään luottamuksellisessa ilmapiirissä, eikä organisaatio saa tietoonsa yksittäisten työntekijöiden vastauksia. 

Organisaation tehtävä on tässä kartoituksessa myös lähestyä aiemmin organisaatiossa työskennelleitä opiskelijoita, harjoittelijoita, sijaisia ja työntekijöitä lähettämällä kyselylomake, jonka avulla voidaan kartoittaa organisaation vetovoimaa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä organisaatio saa tietoonsa yksittäisten vastaajien vastauksia.  

Näiden kartoitusten jälkeen organisaatio saa yhteenvedon kartoitusten tuloksista ja organisaatio pystyy tulosten perusteella vahvistamaan positiivisia toimiaan ja yhdessä tehdään toimenpidesuunnitelma, jonka avulla organisaatio pystyy kehittämään tekijöitä, jotka kartoituksen perusteella voidaan katsoa haasteiksi sekä vahvistamaan tekijöitä, jotka vahvistavat organisaation pito- ja vetovoimaa.

Hinta alkaen 2775 e + alv 24%, pyydä tarjous!

Työhyvinvointi -päivä

Työhyvinvoinnin tukemisen on tärkeä näkyä päivittäisissä organisaation käytänteissä, mutta arvostuksen tunnetta lisää myös erilaisten työhyvinvointi (tyhy) -päivien mahdollistaminen työntekijöille. Tyhy-päivien avulla on mahdollista tukea työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia, työyhteisön yhteishengen rakentamista ja organisaatioon sitoutumista. Tyhy -päivä kannattaakin suunnitella yhteisen tekemisen äärelle ja ottaa työntekijät mukaan vaikuttamaan tyhy -päivän sisältöön.

Lisätietoja

Yhteinen suunnittelupalaveri, jossa suunnitellaan yksittäisen tyhy -päivän ohjelma tai vaihtoehtoisesti voidaan suunnitella tyhy -vuosikello, johon suunnitellaan kaikki vuoden tyhy -toimet. 

Yksittäinen tyhy -päivä voi sisältää esimerkiksi:

– luennon/webinaarin/keskusteluhetken valitusta aiheesta, jonka käsittely edesauttaa työhyvinvointia ja/tai työyhteisön yhteishenkeä

– kahvi/välipalatarjoilun

– toimintana  ulkoilua/luontoretkeilyä ja rentoutumista (Halenessin tyhy- päivään kuuluu aina jonkinlainen rentoutumishetki)

– voidaan järjestää kokonaan rentoutumisen ja työstä palautumisen teemojen  ympärille.

Hinta alkaen 445 e + alv 24%, pyydä tarjous!

KAIKKI PALVELUT

ORGANISAATIOT

Organisaation tarpeiden mukaan määriteltyjen työhyvinvointitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

JOHTAMINEN

Sote-alan johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvointia tukevan johtamisosaamisen valmennus.

TYÖSTÄ PALAUTUMINEN

Työstä palautumisen, rentoutumisen ja jaksamisen valmennus.