hyvä johtaminen

Hyvällä johtamiselle  pystytään vaikuttamaan työntekijöiden kokemaan työn mielekkyyteen, työtehoon ja motivaatioon. Hyvinvoivat työntekijät ovat menestyneen organisaation kulmakivet.  Viritä oma johtamisosaamisesi huippuvireeseen ja menesty johtajuudessasi!

johtaminen ja ESIHENKILÖTYÖ

Haluaisitko sinä kehittyä esihenkilönä? Haluaisitko tukea vielä paremmin työntekijöiden työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työhön sitoutumista? Kyllä? Valitse alla olevista palveluista itsellesi sopivin!

E-KIRJA SOTE-ALAN TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Tämä kirja on sinulle, kun haluat napakan tietopaketin tutkituista sote-alan haasteista ja niiden ratkaisukeinoista. Kirjassa esitetään työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmasta sote-alalla esiintyviä työhyvinvoinnin erityishaasteita, joihin puuttumalla saadaan parannettua työntekijöiden jaksamista työssänsä, työtehoa ja motivaatiota, organisaatioon sitoutumista ja organisaation vetovoimaisuutta.   

Ilmestyy syksyllä 2022

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN 
-VERKKOKURSSI

Mietitkö, kuinka voisit tukea johtamasi tiimin tai yksikön työhyvinvointia, työssä jaksamista ja suorituskykyä? Oletko valmis reflektoimaan omaa johtamistyyliäsi, tunnistamaan kehittämiskohteitasi ja vahvistamaan vahvuuksiasi? Tällä kurssilla saat kattavan tietopaketin  työhyvinvoinnin ja oman työhyvinvointia tukevan johtamistyylin kehittämisestä.

HENKILÖKOHTAINEN ESIHENKILÖVALMENNUS 

Tässä valmennuksessa keskitytään sinun kokemiisi johtamisen haasteisiin ja kysymyksiin työhyvinvoinnin näkökulmasta. Saat sinulle räätälöityjä pohdintatehtäviä, ratkaisukeskeisiä näkökulmia ja käytänteitä. Valmennukseen kuuluu alkukartoitus, tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi.

E-KIRJA SOTE-ALAN TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Sote-alalla on kriisi. Työntekijät väsyivät korona-aikana entisestään ja moni haaveilee alan vaihdosta. Moni myös toteuttaa nämä haaveensa. Moni työntekijä nostaa esille tyytymättömyytensä syyksi huonot työolot, puutteet johtamisessa ja omien vaikuttamismahdollisuuksien vähyyden. Entä jos näitä asioita parantamalla yhä harvempi alan työntekijöistä haaveilisi alan vaihdosta ja pysyisi alalla? Ilman osaajia alalla ei kyetä tuottamaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti palveluja, jolloin koko yhteiskunta kärsii. Tässä kirjassa pureudutaan juuri niihin teemoihin, joita kehittämällä alan työhyvinvointi saadaan paremmaksi, jolloin työntekijät jaksavat paremmin työssänsä, ovat motivoituneempia, pysyvät terveempinä ja ala myös houkuttelee paremmin uusia työntekijöitä.

Lisätietoa

Kirja on kattava tietolähde sote-alan työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi. Kirjassa on tilaa omille muistiinpanoille ja kirjassa myös haastetaan pohtimaan tilanteita omasta näkökulmasta ja kokemuksesta käsin. Vain tunnistamalla ja tunnustamalla haasteet voidaan niitä myös ratkaista ja kehittää toimintaa parempaan suuntaan.

Kirja ilmestyy syksyllä 2022

Liity sähköpostilistalle, niin saat ensimmäisenä tiedon kirjan ilmestymisestä ja ennakkotarjouksen sähköpostiisi.

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN
-VERKKOKURSSI

Tämä kurssi on sinulle esihenkilö tai johtaja, kun haluat kehittää omia työhyvinvoinnin johtamisen taitojasi. Kurssilla käydään läpi erilaisia työhyvinvoinnin haasteita, joita on tutkittu ja työntekijöiden keskuudessa havaittu. Saat tukea oman johtamistyylin reflektointiin erilaisten tehtävien avulla, jolloin kykenet paremmin tunnistamaan omat haasteesi ja vahvuutesi.

Kurssin tarkoitus on antaa sinulle uusia näkökulmia johtamiseen ja tukea oman toiminnan kehittämiseen. Omia johtamistaitojasi kehittämällä pystyt vaikuttamaan myös organisaatiosi toimintaan ja autat omia työntekijöitäsi jaksamaan työssänsä paremmin. Tervetuloa kurssille kehittymään!

Lisätietoa

 Kurssiin sisältyy:

– neljän viikon verkkovalmennus, jossa materiaali avautuu viikon välein käyttöösi

– omatahtinen materiaalin opiskelu ja halutessasi voit käydä materiaalin läpi lyhyissä jaksoissa, silloin kun sinulla on aikaa

– materiaali säilyy käytössäsi vähintään puolen vuoden ajan ja saat ilmoituksen, kun kurssimateriaali poistuu käytöstäsi

– materiaali koostuu neljästä aihealueesta, joihin kuuluu video/audio-luentoja sekä pohdinta- ja itsereflektointitehtäviä, joiden tarkoitus on kehittää johtamistaitojasi entistä enemmän työhyvinvointia tukevaksi.

– loppuwebinaari, jossa käydään läpi kurssin herättämiä ajatuksia ja kysymyksiä. 

–  kurssin keskustelupalstalla on mahtava mahdollisuus vertaistukeen

Hinta ja ilmoittautuminen:

Tulossa syksyllä 2022

Liity sähköpostilistalle, niin saat ensimmäisenä tiedon verkkokurssin lanseerauksesta ja ennakkotarjouksen kurssista sähköpostiisi.

 

Verkkokurssi lanseerataan syksyllä 2022

Liity sähköpostilistalle, niin saat ensimmäisenä tiedon verkkokurssin lanseerauksesta ja ennakkotarjouksen kurssista sähköpostiisi.

HENKILÖKOHTAINEN ESIHENKILÖVALMENNUS 

Tämä valmennus on sinulle, joka haluat reflektoida omaa työhyvinvoinnin johtamisosaamistasi sekä kohtaamiasi haasteita asiantuntijan kanssa. Tällä ratkaisukeskeisellä valmennuksella saat juuri sinun tarpeisiisi kohdennettuja pohdintatehtäviä ja ratkaisukeskeisiä näkemyksiä haasteiden voittamiseksi.

Valmennus koostuu Teamsin välityksellä pidetyistä valmennustunneista, joissa kartoitetaan tilannettasi, asetetaan tavoitteita, joita kohti haluat lähteä kulkemaan ja pohditaan, millaisilla askeleilla pääset kohti tavoitettasi, jotta olisit haluamasi työhyvinvoinnin johtamisen osaaja. Tervetuloa valmennukseen reflektoimaan työhyvinvointiosaamistasi!

Jos et ole varma onko tämä valmennus sinua varten, niin ota varaa ilmainen vartin kartoituspuheluaika ja voimme yhdessä kartoittaa valmennuksen sopivuutta sinulle!

85€

(sis. alv 24%)

KAIKKI PALVELUT

ORGANISAATIOT

Organisaation tarpeiden mukaan määriteltyjen työhyvinvointitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

JOHTAMINEN

Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvointia tukevan johtamisosaamisen valmennus.

TYÖSTÄ PALAUTUMINEN

Työstä palautumisen, rentoutumisen ja jaksamisen valmennus.