HALENESS työhyvinvointi-akatemia

Halenessin työhyvinvointipalvelut kumpuavat tahdosta muuttaa työhyvinvointia paremmaksi. Erityisenä huomion kohteena on sote-alan työhyvinvoinnin kehittäminen, jotta meillä kaikilla on mahdollisuus käyttää laadukkaita sote-palveluja, joissa työntekijöitä arvostetaan ja että näitä palveluja pystytään ylipäätään tarjoamaan. Tämä ei onnistu ilman työntekijöitä, jotka ovat motivoituneita, jaksavat tehdä työtään ja joita on saatavilla alan tarpeiden mukaan.

Haleness

Haleness tarkoittaa vapaasti suomennettuna terve, hyvinvoiva.

Ajattelen, että jokaisen, niin ihmisen kuin organisaation, tarkoitus on voida hyvin. Hyvinvoiva organisaatio säästää työhyvinvoinnin avulla kuluissa, jotka syntyvät, jos työhyvinvoinnissa on puutteita.

Hyvinvoinnin puutteet näkyvät työntekijöiden sairastuvuutena, kyynistymisenä, vaihtuvuutena, rekrytointiongelmina ja ennen aikaisina eläköitymisinä.

Hyvinvoiva organisaatio sen sijaan pystyy motivoituneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden avulla keskittymään perustyöhön, jolloin kustannustehokkuus ja -vaikuttavuus paranevat. Tähänhän sote-organisaatioiden pitäisi tähdätä, eikö totta?

Työntekijöiden hyvinvoinnin perusta koostuu terveydestä sekä kokemuksesta omasta hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. Halenessin palvelujen taustalla on holistinen ihmiskäsitys, jolla tarkoitan sitä, että eri osatekijöitä ei voi eriyttää toisistaan, vaan keho, mieli ja elämäntilanteet vaikuttavat toisiinsa. Nämä kaikki seikat on siten otettava huomioon myös työhyvinvoinnissa.

Työntekijöillä saa ja pitää olla myös muuta elämää, jotta työstä pystyy palautumaan ja elämässä on mielekästä sisältöä.  Työn ja muun elämän yhteensovittamiseen panostaminen on yksi keino parantaa työntekijöiden kokemaa hyvinvointia, mikä taas heijastuu takaisin työyhteisöön ja asiakkaisiin. Hyvinvoinnin lisäämisestä syntyy kierre, jossa kaikki osapuolet voittavat!

 

Hanna Martikainen

  • Sote-alan työhyvinvoinnin muutosvalmentaja 
  • Työstä palautumisen lähettiläs 
  • CEO, YTM, Sh, HLF® Rentoutusohjaaja, Työhyvinvoinnin asiantuntija (2022, Rastor-instituutti)
  • Olen myös LinkedInissa.

 

työhyvinvoinnin asiantuntija

Halenessia ei olisi olemassa ilman omia kokemuksiani monenlaisista sote- ja palvelualan tehtävistä, johtamiskäytänteistä ja organisaatioista. Olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja olen suorittanut yliopistossa laajat työ- ja organisaatiopsykologian opinnot työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta. Olen myös ex-sairaanhoitaja ja siksi erityisesti sote-alan työhyvinvoinnin kehittäminen on erityisosaamisalaani.

Minulla on kokemusta monenlaisista asiakaspalvelun tehtävistä, sote-alan työyksiköistä sekä niiden hyvistä ja huonoista johtamiskäytännöistä sekä kehittämistarpeista. Perehdyn koko ajan myös yrittäjien ja tietotyöläisten työhyvinvoinnin kysymyksiin. Asiantuntemukseni perustuu käytännön kokemukseen työhyvinvoinnin haasteista ja syvälliseen perehtyneisyyteen työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Käytän yhteiskuntatieteilijän kriittistä ja tutkivaa otetta selvittäessäni organisaation tai yksilön haasteita, mutta samalla ote on hyvin ratkaisukeskeinen. Ongelmiin jumittuminen ja niiden korostaminen ei ole hyödyllistä, eikä sillä tavoin kehity mikään. Ongelmat on syytä rohkeasti tunnistaa ja tunnustaa, mutta siitä eteenpäin katseen tulee olla ratkaisuissa ja päämäärässä. Minun päämääräni on tukea organisaatiota ja yksilöitä konkreettisilla toimilla kohti parempaa hyvinvointia. 

 

Työelämän hyvinvointipalvelut

Haleness on perustettu siksi, että minulla on aito halu auttaa ihmisiä jaksamaan työelämässä, sillä itselläni tuo jaksaminen loppui kesken, kuten liian monella kollegallakin sote-alalla. Sote-alan työt ovat tärkeitä, eikä ilman niitä yhteiskunta tule toimeen. Työ on monella tapaa myös raskasta ja usein stressaavaa monien eri tekijöiden takia, eikä työhyvinvointi ole käytännössä sillä tasolla kuin sen pitäisi olla.

Haluan tukea kaikkien alojen työntekijöitä jaksamaan paremmin, niin työssä kuin vapaa-ajalla. Siksi palveluihini kuuluu organisaatioiden työhyvinvoinnin muutosvalmennus sekä esihenkilöiden työhyvinvoinnin johtamisosaamisen valmennus, sillä työajan tapahtumat vaikuttavat myös vapaa-ajan hyvinvointiin. Organisaatiot hyötyvät hyvinvoivista työntekijöistä, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat terveen organisaation kivijalka. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan kuinka sinun tai organisaatiosi hyvinvointia voitaisiin kehittää paremmaksi!

 

KAIKKI PALVELUT

ORGANISAATIOT

Organisaation tarpeiden mukaan määriteltyjen työhyvinvointitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

JOHTAMINEN

Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvointia tukevan johtamisosaamisen valmennus.

TYÖSTÄ PALAUTUMINEN

Työstä palautumisen, rentoutumisen ja jaksamisen valmennus.