04578341509

työhyvinvointi-akatemia

 kehitä – onnistu – Menesty –

Organisaation menestyksen avain on hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta. Työhyvinvoinnin kehittäminen antaa organisaatiolle mahdollisuuden onnistua ja menestyä samalla, kun työntekijät ovat tyytyväisempiä! 

    Työhyvinvointi-akatemia tukee organisaatioita onnistuneen työhyvinvointistrategian luomisessa ja toteuttamisessa, työhyvinvoinnin johtamisen onnistumisessa ja työntekijöiden työstä palautumisen ja rentoutumisen onnistumisessa.

                                                                 Tutustu lisää!

KESKIÖSSÄ TYÖNTEKIJÖIDEN jaksaminen

Työhyvinvointiin panostamalla vaikutetaan työntekijöiden sitoutumiseen (pitovoima), työntekijöiden saatavuuteen (vetovoima) ja työpanoksen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen (taloudellisuus).

Haluaisiko sinun yritys/organisaatio arvioida ja kehittää omia työhyvinvoinnin tukemisen keinoja sekä pito- ja vetovoimatekijöitään? Tutustu organisaatioiden palveluihin!

Oletko esihenkilö tai johtavassa asemassa oleva henkilö ja haluaisit kehittää omia työhyvinvoinnin johtamisen taitojasi? Tutustu johtamisen palveluihin! 

Vai haluaisitko oppia parempia keinoja päästä irti työstressistä, palautua ja rentoutua vapaa-ajallasi? Tutustu työstä palautumisen palveluihin! 

 

ORGANISAATIOT

Organisaation tarpeiden mukaan määriteltyjen työhyvinvointitoimien suunnittelu, toteutus ja arviointi.

 JOHTAMINEN

Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvointia tukevan johtamisosaamisen valmennus.

TYÖSTÄ PALAUTUMINEN

 Työstä palautumisen, rentoutumisen ja jaksamisen valmennus.

Työhyvinvoinnin valmennus        

Haleness työhyvinvointi-akatemian perustaja Hanna Martikainen on työhyvinvoinnin muutosvalmentaja ja työstä palautumisen lähettiläs. 

Hannan omat ja lähipiirin kokemukset työhyvinvoinnin puutteista ja etenkin käytännössä nähty hoitoalan pito- ja vetovoiman heikkeneminen, hoitajien jaksamisen ehtyminen sekä työntekijöiden alalta poistuminen sai hänet kouluttautumaan työhyvinvoinnin kehittäjäksi.  Varsinkin kriittisen sote-alan työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeämpää kuin koskaan työntekijöiden työssä jaksamisen ja työssä pysymisen turvaamiseksi. 

Hyvinvoivat organisaatiot tuottavat hyvälaatuisia palveluita hyvinvoivien työntekijöiden avulla ja näin myös asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua. Työhyvinvoinnin kehittämisestä hyötyvät aivan kaikki.

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN SOTE-ALALLA

Työhyvinvoinnilla ja siihen vaikuttavalla johtamisella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Työhyvinvointi vaikuttaa etenkin sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien, työn tuottavuuden ja sairaanhoitokustannusten määrään. 

Sote-alalle on elintärkeää panostaa työhyvinvointiin, jotta alalle saadaan houkuteltua uusia työntekijöitä, jotta tällä hetkellä alalla olevat jaksaisivat tehdä työtänsä terveenä ja pysyisivät alalla, jotta jokaisen työntekijän työpanos olisi mahdollisimman tuottavaa ja jotta organisaatiot kykenevät järjestämään sote-palvelut laadukkaasti.

Työhyvinvoinnista hyötyvät kaikki!

RATKAISUKESKEINEN KEHITTÄMINEN

Jokaisen organisaation keskiössä tulisi olla ihmiset, työntekijät ja heidän laadukas johtaminen työhyvinvointia tukevasti. Työhyvinvoinnilla on merkittävät vaikutukset tuottavuuteen, kustannustehokkuuteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja organisaation vetovoimaisuuteen. Kehitetään sinunkin organisaatio huippuvireeseen!

Arvot

Halenessin arvot perustuvat niin teoreettisen kuin käytännöstä kumpuavan tiedon hyödyntämiseen ja käsitykseen, että asioita voidaan aina kehittää parempaan suuntaan.

 

TIETOPOHJAISUUS

Palvelut perustuvat tutkittuun tietoon ja uusimpiin suosituksiin. Palvelut suunnitellaan strategisesti, jolloin palvelun käyttäjällä on aina tieto siitä mitä tehdään, miksi tehdään ja mihin lopputulokseen toiminnalla pyritään.

ARVOT

Halenessin arvot perustuvat niin teoreettisen kuin käytännöstä kumpuavan tiedon hyödyntämiseen ja ratkaisukeskeisyyteen.

KOKEMUS

Palvelut on kehitetty käytännössä havaittujen työhyvinvointia uhkaavien haasteiden pohjalta. Työntekijöiden kokemukset ovat olennaisia kartoitettaessa työpaikkakohtaisia haasteita ja pohdittaessa niihin ratkaisuja.

RATKAISUKESKEISYYS

Palvelujen lähtökohta on edistää työhyvinvointia uhkaavien haasteiden työpaikkakohtaista tunnistamista ja haasteiden ratkaisemista.  Taustalla toimii idea muutoksesta, jonka avulla työpaikalla kyetään toimimaan työhyvinvointia tukevasti.

Blogi

Uusimmat Artikkelit & Uutiset

Mitä työstä palautuminen on?

Mitä työstä palautuminen on?

Mitä työstä palautuminen on?Työstä palautuminen on sitä, että mieli ja keho on päässyt irti työajatuksista ja elpynyt ennen seuraavaa työvuoroa. No, vuorotyössä tämä voi olla haasteellista, kun aamuvuoroon saattaa joutua menemään iltavuorosta. Eikä se muutenkaan...

lue lisää
Onks sote-alan työhyvinvointia näkyny?

Onks sote-alan työhyvinvointia näkyny?

Onks sote-alan työhyvinvointia näkyny? "Oli vähän ruusuisemmat kuvitelmat, kun hoitoalalle opiskelin"... ”Oli vähän ruusuisemmat kuvitelmat, kun hoitoalalle opiskelin” sanoo eräs kirjoittaja internetin keskustelupalstalla, jossa yksi jos toinen kertoo uupuneensa...

lue lisää
Aluevaalit, ketä kiinnostaa?

Aluevaalit, ketä kiinnostaa?

Aluevaalit, ketä kiinnostaa?No kaikkia, ainakin pitäisi! Kuuntelin paikallisradiota, jossa haastateltiin kadun tallaajia aluevaaleista. Siinä eräs sairauseläkkeelle jäänyt lähihoitaja sanoi, että hän ei aio äänestää, koska ei sillä ole mitään merkitystä. Hän jatkoi,...

lue lisää

Seuraa somessa